De 5 focus SDG’s (Sustainable Development Goals) van Racktime

Deel dit nieuwsbericht

Sustainable SDG's

De 5 focus SDG’s (Sustainable Development Goals) van Racktime

De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo en ook binnen onze organisatie is verandering de enige constante. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Het is dan ook niet meer de vraag óf je gaat verduurzamen, maar op welke manier. 

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door de VN zijn opgesteld, hebben betrekking op de meest urgente problemen wereldwijd, zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. De 17 SDG’s roepen het bedrijfsleven en andere organisaties expliciet op om een bijdrage te leveren. Wij voelen en nemen dan ook onze verantwoordelijkheid hierin!

Zo data driven en transparant wij zijn binnen onze gehele dienstverlening, zo willen wij dit ook voor onze eigen duurzaamheidsambities. Om dit professioneel te realiseren zijn wij een samenwerking aangegaan met Sustainable Boost om onze ambities te vertalen naar concrete acties.

Focus doelstellingen

De SDG’s gebruiken wij als kapstok om te koppelen aan ons duurzaamheidsbeleid en onze activiteiten. Voor Racktime hebben wij een top 5 samengesteld (uit de totaal 17 SDG’s) welke het dichtst bij onze organisatie staan qua normen en waarden én waar wij de meeste impact kunnen maken als organisatie.

Sustainable SDG

 

 • SDG 3 Welzijn en Vitaliteit: Dit betreft welzijn en vitaliteit van medewerkers; Dit zien wij als basis om überhaupt als organisatie succesvol te zijn en een bijdrage te kunnen leveren aan de SDG’s. Van belang daarbij is: werkstress monitoren, intern samenwerken aan dit thema, denk aan bewustwordingscampagnes, nudging voor gezondere keuzes, stoppen met roken actie etcetera.
 • SDG 17 Partnerschappen: Dit betreft het ontwikkelen van partnerships; Dit zit in het hele DNA van Racktime en heeft als doel het realiseren van meerwaarde (impact) met samenwerkingspartners door continue te focussen op het (door)ontwikkelen van partnerships, onder andere door in de gehele keten samen te werken met onze partners. Het behalen van de SDG’s kan alleen als partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel.
 • SDG 8 Talentontwikkeling: Dit is een belangrijk onderdeel van Racktime en betreft het continue aandacht geven aan het ontwikkelen van talenten van (eigen) medewerkers, maar ook door regionale samenwerking op het gebied van talentontwikkeling van studenten en leerlingen (denk aan het bieden van stageplekken, BBL-trajecten) en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, et cetera.
 • SDG 13 Klimaatactie: Het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan de bedrijfsvoering van Racktime te reduceren met als hoofddoelstelling CO2 neutraal te ondernemen en daar waar dit niet mogelijk is, te compenseren. Door onder meer vergroening van het huisvestingsbeleid en omgeving, investeren in duurzame energie, lokaal inkopen en duurzame afval inzameling en – verwerking.
 • SDG 9 Duurzame logistiek: Dit betreft het, als organisatie én met samenwerkingspartners, continue focussen op het milieuvriendelijk organiseren en innoveren van de logistieke bevoorrading en dienstverlening van Racktime.

 

Op basis hiervan bepalen wij onze duurzaamheidsdoelstellingen met als hoofddoelstelling om CO2 neutraal te ondernemen!

En ook al hebben wij over de afgelopen jaren al vele goede initiatieven en resultaten behaald, er is nog steeds veel te doen komende jaren. Symbolisch hebben wij dan ooSustainable manifestk het manifest ondertekend om onze commitment hiervoor vast te leggen.

Van duurzaamheidsambities naar impact! Let’s go!

Andere nieuwsberichten

Moederdag merchandising sales promotors

Moederdag op de winkelvloer

Moederdag is een speciale tijd van het jaar voor moeders en kinderen in het hele land. Maar wist je dat het ook

Duurzaamheid Get ready for the launch!

Geef je duurzaamheid een boost!

Het SUB Platform is live! Samen met SUB | Sustainable Boost werkten we het afgelopen jaar aan een platform om duurzaamheid binnen

Contact Jennifer

Neem contact op met Jennifer, onze Field Marketing expert

Jennifer Borst

Jennifer

Borst

Pijl naar rechts

Laat Jennifer je contacten

  Bel ons gerust

  Racktime Nederland

  Racktime België

  Benieuwd naar een demo?

  Vraag hieronder gratis & vrijblijvend een demo bij ons aan