dashboard

Live opbrengst zonnepanelen

Sinds september 2019 hebben wij twee panden waarvan de daken gevuld zijn met zonnepanelen. Hiermee leveren wij als organisatie een mooie bijdrage in het kader van duurzaamheid. Op de Fluorietweg 17 liggen maar liefst 942 zonnepanelen & op het dak aan de Fluorietweg 35 liggen nog eens 532 zonnepanelen. 

Hiermee voorzien wij volledig in ons eigen verbruik, maar zullen ook stroom gaan terug leveren. Hierdoor kunnen er nog meer mensen gebruik maken van onze groene stroom!

Deel onze dienst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij Racktime zijn we enorm milieubewust. Niet alleen in het recyclen van materialen, het scheiden van afval en het bewust omgaan met energie, maar in onze gehele bedrijfsvoering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij de ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is aandacht voor de drie P’s van belang.  

Hoe doen we dat

People

Hierbij gaat het zowel om mensen binnen als buiten de onderneming: medewerkers, consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, scholing, leefbaarheid, loon, arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. 

Happy Culture

Wij geloven en streven ernaar als organisatie dat gelukkige medewerkers met een goede work/life balance productiever zijn en daarmee bijdragen aan het succes van het bedrijf. Binnen onze Happy Culture hebben we rollen en verantwoordelijkheden binnen een niet-hiërarchische structuur. Dit betekent ook dat je naast je functie ook kunt doen waar je kracht ligt en dus op allerlei vlakken waarde toevoegt.

Vitaliteit

Racktime faciliteert een fietsenplan voor medewerkers, sportclinics elke week en heeft een bedrijfshond die bijdraagt aan het welzijn van onze medewerkers. Ook streven we naar de visie van een rookvrije werkomgeving.

Diversiteit

We bieden een werkplek met focus op diversiteit – zoals het aannemen van vrouwen in hogere managementfuncties en mensen met een fysieke beperking. 

Talent Ontwikkeling

We willen je vaardigheden verbeteren als je bij ons komt werken. Om die reden hebben we een carrièrepad ontwikkeld; een Journey die jouw persoonlijke groei en onderscheidend vermogen echt zichtbaar maakt. Inzicht in het kennis- en vaardigheidsniveau is essentieel voor groei. Dat is precies wat onze speciaal ontwikkelde Talent Journey jou biedt.

Planet

Hoe gaat de organisatie om met de milieueffecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op de Planet-dimensie zijn de gevolgen van productieproces en gebruik van materialen voor lucht, water, bodem en biodiversiteit. Ook thema’s als CO2-compensatie, afval en hergebruik en duurzame mobiliteit vallen onder de dimensie Planet. Hierin probeert Racktime al jaren voorop te lopen. 

Groene Energie

2020: CO2 Emissies bespaard van 149.538 kg en hebben we 4.463 bomen geplant.

Fluorietweg 35 heeft momenteel 4 laadpalen.

Fluorietweg 17 heeft momenteel 2 laadpalen.

Zonnepanelen

Fluorietweg 35: 532 verhoging 143.480 kWh – Fluorietweg 17: 942 verhoging 271.580 kWh

Racktime is 100% energie zelfvoorzienend

Ook zijn we ermee bezig om onze energie op te slaan en deze vervolgens in te zetten bij evenementen. Dit is nog in ontwikkeling.

Waste Management

Racktime is een volledig papierloos bedrijf – 40% minder waste.

Logistics

We plannen en voeren onze logistiek van A tot Z uit met ons eigen wagenpark en plantool, waardoor we onze logistieke bewegingen optimaliseren en de CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Racktime onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om een overstap te maken van brandstof naar LNG, waterstof of elektrisch. 

profit

Winst maken is een wezenlijk onderdeel van bedrijfsvoering en nodig voor continuïteit en ontwikkeling. Binnen MVO is winst een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat er onder de streep overblijft, maar ook om innovatie, kwaliteit, reputatie. Tevens om het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Door MVO in het bedrijf door te voeren kunnen kosten worden verlaagd, bijvoorbeeld van energieverbruik, transport, afvalverwerking en het aantrekken van nieuw personeel. Uiteraard gaat Racktime voor profit. Maar wel een verantwoorde profit en investeren zo veel mogelijk om onze doelen na te streven.

Non-Profit Organisations

2018: €3.900 euro

2019:  €7.205 euro

2020: €1.900 euro

Winstgevend Bedrijf

We investeren in diensten, organisaties en medewerkers gericht op duurzame bronnen, behoud en ontwikkeling van de gemeenschap, ten voordele van onze klanten, medewerkers en het milieu.

Duurzame Inkoop

Binnen onze inkoopbeleid geven we de voorkeur aan lokale partners en hebben we ook een “groene” mentaliteit en handelen hiernaar.

Succes story

Contact Jennifer

Neem contact op met Jennifer, onze Field Marketing expert

Jennifer Borst

Jennifer

Borst

Pijl naar rechts

Laat Jennifer je contacten